Een leefbare buurt door extra beheer in de openbare ruimte en in de woonomgeving

Het Buurtbeheerbedrijf Buurt 5 (BBB5) werkt aan een prettige en leefbare Buurt 5 die onderdeel uitmaakt van de wijk Slotermeer West. Dit gebeurt in opdracht van stadsdeel Nieuw-West en woningcorporatie Ymere. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden biedt BBB5 werkervaringsplekken voor bewoners die willen herintreden op de arbeidsmarkt. Re-integratiebedrijf Implacement begeleidt deze medewerkers van BBB5.

 

 

 

 

 

Voor de wijk is het BBB5 belangrijk, omdat er buurtgerichte diensten worden verleend en er werkzaamheden worden opgepakt die anders wellicht zouden blijven liggen. BBB5 levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt door snel en flexibel te reageren. Zo lopen de medewerkers van BBB5 dagelijks door de buurt.

Wat kan BBB5 voor mij als bewoner betekenen?

Organiseert u een buurtactiviteit en kunt u extra handen gebruiken tijdens de uitvoering? Geen geld als bewonersvereniging om de nieuwsbrief huis aan huis te laten bezorgen? Wilt u doorgeven dat het grofvuil niet is opgehaald? Of hebt u samen met de buren een creatief idee om de buurt op te vrolijken? Kom langs bij BBB5!